Eilėraščiai

MELSKIMĖS VIENAS UŽ KITĄ

Melskimės vienas už kitą
Laiminkim vieni kitus,
Gyvenimas duotas mums šitas,
Kad mylėtume žmones visus

Laiminkim mes net ir priešus,
Nors tai ir be galo sunku,
Tai Viešpats daryti mums liepė,
Tik Jis ir suteiks mums jėgų

Mylėkime savo Kūrėją
Visa siela ir protu visu
Gyvenimo mūsą davėją,
Jam gyrius iš mūsų širdžių

 

DIDIS VIEŠPATS

Izaijo 40, 30:31
Bet tie, kurie laukia Viešpaties įgaus naujų jėgų,
Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails

Mes garbinam ir šlovinam Tave,
Tavo didį šventą vardą
Tu Kūrėjas žemės ir dangaus,
Vienintelis šlovės ir gyriaus vertas

Išmintis Tava didžiulė, begalinė,
Ir išsemt jos niekas negalėtų,
Dangų ištiesei žmonėms kaip palapinę,
Kad gyventi žmonės žemėje galėtų

Pavargusiam Tu suteiki jėgų,
Net ir jaunuoliai pailsta ir pavargsta,
Bet tie, kurie laukia, Viešpatie, Tavęs,
Pakils ir skris kaip tie ereliai ant sparnų

share

Recommended Posts