Mes – Bažnyčia

Mūsų bažnyčios užuomazga galime laikyti 1991 metų rugpjūčio mėnesį, kuomet Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ tikintieji Kuršėnuose surengė pirmąjį krikščionišką renginį – Evangelijos šventę. Nors į kultūros namų salę susirinko nemažai žmonių pasiklausyti giesmių ir pamokslo, į kitą susirinkimą po savaitės atėjo tik dvi močiutės. Nepaisant sunkios pradžios, Evangelija mieste buvo skelbiama ir toliau. Ir po metų, 1992 metų vasara, Kuršėnų miesto mero įsakyme buvo paminėta bažnyčios veiklos pradžia.

Prieš rengiant pirmąją evangelizaciją būsimos bendruomenės Kuršėnuose vadovu buvo paskirtas Romas Tuominis. Gyvendamas Šiauliuose ir besimokydamas pedagoginiame institute, jis kelis kartus per savaitę važiuodavo į Kuršėnus kalbėti apie Dievo meilę ir išgelbėjimą miesto žmonėms. Per vietinę radijo stotį pasakė keletą pamokslų, dėjo skelbimus į laikraštį kviesdamas kuršėniškius į tikinčiųjų susirinkimą. Po kelių mėnesių pradėjo ateiti pirmieji žmonės, ėmė formuotis bendruomenė. Bažnyčioje buvo pradėti namų susirinkimai, tarnavimas vaikams pamaldų metu.

1993 metų vasarą įvyko pirmasis vandens krikštas, per kurį savo apsisprendimą sekti Dievu patvirtino 24 tikintieji. Po metų buvo pakrikštyti dar 28 tikintieji. Bažnyčia augo ir stiprėjo. Dievas subrandino vietinius pamokslininkus, taip evangelizacijos žinia pasiekė aplinkinius kaimus.

Tuo metu, kai bendruomenė susirinkimams nuomojo kino teatrą „Venta“, jo salėje rengdavo ir kalėdines bei velykines šventes miesto gyventojams. Miesto centre esame suorganizavę keletą krikščioniškų grupių koncertų, kelias vasaras evangelizaciniai renginiai vyko įspūdingoje 300 vietų palapinėje.

2000 metais bendruomenės pastoriumi buvo ordinuotas Romas Tuominis. Tais pačiais metais Dievo malonės dėka ir tikinčiųjų aukomis bendruomenė įsigijo pastatą – maldos namus.

Nuo 1998 m.  bažnyčia kiekvienais metais dalyvauja labdaringame tarptautiniame krikščioniškos organizacijos „Samariečio krepšys“ projekte „Vaikų Kalėdos“.

Nuo 2009 metų plėtoja gailestingumo tarnystę įvairiausioms žmonių grupėms.

Kuršėnų Bažnyčia „Tiesos žodis“ vykdo savo veiklą pagal Bažnyčios nuostatus.

Vietinė bažnyčia nėra pastatas, bet gyvų žmonių bendruomenė. O tikra bendruomenė susideda ne iš lankytojų, bet iš narių, kurie prisiima atsakomybę už bendruomenę, kurie rūpinasi jos gerove. Remiantis Šventojo Rašto tekstu, kiekvienas žmogus yra unikalus ir nepakartojamas. Nuoširdus lankytojas beveik visada tampa atsakingu bendruomenės nariu. Vietinė bažnyčia labai panaši į šeimą ir jos narius. Sunkiu ir lengvu laiku, patirdami pralaimėjimus ar pergales visuomet esame kartu. Kviečiame šioje nelengvoje tikėjimo kelionėje eiti drauge. Kiekvienas bendruomenės narys gali savanoriškai užpildyti ir pateikti narystės anketą. Anketą galima pateikti atsakingam asmeniui susirinkimo metu arba išsiųsti bažnyčios el. paštu info@kursenubaznycia.lt