Maldos spalio–gruodžio mėnesiams

Maldos spalio–gruodžio mėnesiams

Dėkojame už kasdienį Dievo rūpestį ir gerumą, kad Jis mus išpirko ir mes priklausome Jam (Ps 95, 1–7).

Melskimės:
– prašykime Viešpaties ir laukime atsinaujinimo – kad kiekvienas asmeniškai, šeimos, bendruomenės ir Bendrija naujai atrastume Viešpatį, kad mūsų vertybės ir prioritetai kiltų iš Viešpaties pažinimo, o tarnystės vaisiai būtų skirti Dievo garbei;

  • kad gebėtume perteikti Evangeliją visiems – jauniems ir vyresniems – suprantama kalba, kad jauni žmonės neatskiltų, bet įsilietų į bažnyčias;
  • kad Dievas sustiprintų ir padrąsintų pamokslaujančius ir besidarbuojančius rašyto bei spausdinto Žodžio tarnystėje.

Spalio 31 d. malda ir pasninkas

Melskimės ir pasninkaukime, kad santykiai bažnyčioje tarp žmonių šiltėtų, kad gebėtume atviriau bendrauti: Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite. O virš viso šito apsivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis (Kol 3, 12–14).

Šaltinis

share